news item

Wekelijkse inzameling plastic, blik en drankpakken bij hoogbouw per 2 maart

Geplaatst op 1 maart 2016

Met ingang van woensdag 2 maart 2016 wordt het PMD-zakken bij alle hoogbouwwoningen (ca. 8000 woningen) in Veenendaal eens per week op woensdag opgehaald (ipv eens per 2 weken op donderdag). Inwoners zijn in grote getale PMD apart gaan houden zodat de plastic verpakkingen, blik en drankpakken hergebruikt kunnen worden.

Wethouder Nermina Kundic licht toe: ‘Wij vinden het belangrijk dat de inwoners makkelijk hun afval kunnen scheiden. In de hoogbouw is dat lastiger. Mensen hebben ongeveer één PMD-zak per week vol en willen die meteen kwijt. Door wekelijks ophalen bieden we extra service aan de bewoners van hoogbouw.’

Hoe biedt u de PMD-zakken aan?

 • Op woensdag voor 7.30 uur aan de weg (lukt dit niet: dinsdagavond vanaf 20.00 uur).
 • Dichtgebonden en aan elkaar geknoopt tegen zwerfvuil.
 • Aan de openbare weg
 • Bij entree/ ingang, let erop dat de zakken de doorgang niet hinderen
 • Niet bij/ op de brengcontainer voor restafval
 • Makkelijk voor vuilnisauto te bereiken

 

Brengcontainers voor PMD-zakken verdwijnen

In Veenendaal staan op diverse hoogbouwlocaties grote brengcontainers voor PMD-afval. Met de wijziging naar wekelijks inzamelen van PMD-zakken verdwijnen deze brengcontainers. Waarom? De praktijk wijst uit, zoals hierboven ook al benoemd, dat hoogbouwbewoners gemiddeld ongeveer één volle PMD-zak per week hebben. Deze willen zij meteen kwijt en dat kan nu niet (omdat de PMD-zakken nu nog 2-wekelijks worden opgehaald). Om deze reden maakten veel inwoners gebruik van de PMD-brengcontainers. Met het wekelijks ophalen is ruimteopslag een minder groot probleem en worden de PMD-brengcontainers dus ook minder nodig. Hierbij opgeteld het feit dat de brengcontainers voor veel overlast en zwerfafval zorgden en dat er ook veel afval in gedumpt werd wat er niet in thuis hoort (restafval, dit verstoort het PMD-recyclingsproces) is besloten om met ingang van de wekelijkse inzameling van PMD-zakken alle PMD-brengcontainers weg te halen.

Gebruik PMD-kliko hoogbouw

Er zijn hoogbouwbewoners die nu gebruik maken van een PMD-kliko met oranje deksel. Dit veroorzaakt bij de hoogbouwbewoners die PMD-zakken gebruiken verwarring doordat de ophaaldagen van de PMD-zakken en PMD-kliko verschillen. Zo worden tijdens de ophaaldag van PMD-zakken ook PMD-kliko’s aan de weg gezet. De vuilniswagen kan echter alleen PMD-zakken meenemen en geen kliko’s legen. Hetzelfde geldt als er PMD-zakken op maandag bij PMD-kliko’s worden gezet: die vuilniswagen kan wel kliko’s legen, maar geen zakken oppakken. Daarom blijven veel PMD- zakken liggen en dat leidt tot overlast en zwerfafval.

Daarom zijn er 3 opties voor het gebruik van de PMD-kliko.

 1. U gaat uw PMD-zak(ken) vanaf 2 maart elke week op woensdag aan de weg leggen en laat uw PMD-kliko ophalen door ACV.

  Kiest u voor deze optie: meld dit bij ACV via 0318 – 648 160 of veenendaal@acv-groep.nl.

  Wij halen de PMD-kliko op een afgesproken tijdstip op.

 2. U gaat uw PMD-zak elke week aan de weg leggen, maar u houdt de PMD-kliko (in uw eigen berging of op eigen terrein) en gebruikt deze als opslagruimte voor de PMD-zakken.

  Kiest u voor deze optie: meld dit bij ACV via 0318 – 648 160 of veenendaal@acv-groep.nl zodat ACV in de online afvalkalender de ophaaldag kan aanpassen  van maandag (PMD-kliko) naar woensdag elke week (PMD-zak).

 3. U zet de PMD-kliko met PMD-afval eens per 3 weken op maandag aan de weg bij PMD-kliko’s van de laagbouw. Is er geen laagbouw in de buurt, dan is deze optie voor u niet mogelijk.

Gaat u voor optie 1 en 2, wilt u dit uiterlijk 1 maart a.s. doorgeven? 

Heeft u nog vragen over afvalinzameling, dan kunt u ons op werkdagen contacten via  0318 – 64 81 60, via veenendaal@acv-groep.nl of bezoek de website www.afvalscheiden-bestapart.nl.


Terug naar het overzicht