Waarom?

De landelijke overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt of gerecycled moet worden. Want nog steeds bestaat een groot deel van het afval dat in de (ondergrondse) restafvalcontainer wordt gegooid uit herbruikbare en dus waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT, plastic, glas en textiel.

 

Hoe scoort Veenendaal?

Op dit moment zitten we op ongeveer 59% afvalscheiding*. Om dit percentage te verhogen, heeft de gemeente besloten de afvalinzameling in Veenendaal te wijzigen per 1 januari 2016. Met als doel: meer afval scheiden waardoor er meer afval hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Want het is toch best apart dat elke Veenendaler 151 kg herbruikbare grondstoffen zomaar weggooit? 


Wat zijn de wijzigingen?

  1. Betalen per keer voor restafval. Meer informatie
  2. PMD-kliko voor laagbouw en PMD-zak voor hoogbouw / appartementen (PMD staat voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken). Meer informatie
  3. Eens per 3 weken legen van de PMD-, papier- en restafvalkliko. Meer informatie

 

Als beste getest!

In 2013 en 2014 zijn verschillende manieren van afvalinzameling getest onder zo’n 2000 huishoudens in Veenendaal (wijk Dragonder). De proef met betalen per keer (restafval) scoorde qua tevredenheid,  afvalscheidingspercentage (70%) en meldingen van zwerfvuil, ontstaan door dumping (weinig) het beste. Dit resultaat heeft de doorslag gegeven om deze manier van afvalinzameling in de hele gemeente door te voeren. Meer informatie over de proeven leest u hier. Daarnaast blijkt uit jaarlijks onderzoek dat in gemeenten waar betaald wordt per keer inwoners goedkoper uit zijn, omdat zij het afval beter scheiden.  

 

*Dit weten we uit sorteerproeven. Bij zo’n sorteerproef wordt de inhoud van een aantal restafvalcontainers volledig uitgeplozen.  Medewerkers sorteren het afval per soort: papier bij papier, plastic bij plastic enzovoorts. Op deze manier kunnen we zien hoeveel procent in bijvoorbeeld de restafvalcontainer er eigenlijk niet in thuishoort. Zie ook het filmpje.

 

Wat gebeurt er met afval nadat het gescheiden ingezameld is?


Afval is grondstof voor nieuwe producten. Bekijk hier welke weg het afval aflegt nadat het gescheiden ingeleverd is.